Events details

EUCF Webinar in Croatian language on 17 March, 10 - 12 a.m.

Prijavite grad za izradu investicijskog koncepta u novom pozivu EUCF inicijative

REGEA i Udruga gradova u RH, u srijedu 17. ožujka organiziraju novi webinar za jedinice lokalne samouprave koje su zainteresirane za prijavu na poziv inicijative European City Facility (EUCF) za financijsku i stručnu pomoć u izradi investicijskih koncepata za lokalne projekte održive energetike.

Inicijativa EUCF pokrenuta je u sklopu programa Horizon 2020, s namjerom pružanja konkretne podrške gradovima i općinama u razvoju investicijskih dokumenata. EUCF pruža stručnu i financijsku podršku lokalnim vlastima u pripremi potrebne dokumentacije poput analiza (pravnih, ekonomskih, tržišnih) i studija izvodljivosti te daje pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta. U tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000 eura i kontinuirana stručna podrška za svakog izabranog prijavitelja.

Hrvatski gradovi i općine prijavljuju se na kompetitivne pozive za dodjelu sredstava te sudjeluju u konkurenciji s gradovima iz 10 drugih država članica koje pripadaju regiji Središnje i istočne Europe. Prvi poziv za dostavu prijedloga bio je otvoren tijekom proljeća i ljeta 2020. godine, kada su hrvatski gradovi ostvarili odličan rezultat sa čak tri izabrana projekta. Rezultat toga je da su gradovi Rijeka, Velika Gorica i Karlovac potpisali ugovore o financiranju u veljači ove godine i da započinju s jednogodišnjim razdobljem provedbe.

Drugi poziv za prijavitelje bit će otvoren od 29. ožujka do 31. svibnja 2021. godine čime će se otvoriti prilika za sudjelovanje i ostalim zainteresiranim gradovima i općinama. Za dodatne informacije o inicijativi EUCF, kriterijima za prijavu na otvoreni poziv, vrsti pomoći koju možete očekivati te novostima u odnosu na prvi poziv – prijavite se na besplatni informativni webinar koji će se održati 17. ožujka u 10 sati.

Prijava je nužna za sudjelovanje na seminaru – stoga vas pozivamo da popunite PRIJAVNI OBRAZAC.