Events details

EUCF - WEBINAR in SLOVAKIA on 23 June 2020, 10h00 - 12h00

Pri príležitosti vyhlásenia prvej výzvy na predkladanie žiadostí pre projekt European City Facility si Vás dovoľujeme pozvať na prvý webinár v slovenskom jazyku, ktorý Vás prevedie všetkými krokmi k úspešnému podaniu žiadosti a vypracovaniu úspešného investičného plánu.

Webinár je organizovaný ZZMO CITENERGO a spoločnosťou ENVIROS, s.r.o v spolupráci s Úniou miest Slovenska.

Nový európsky projekt EUCF poskytuje praktické odborné znalosti a grantové financovanie až do výšky 60 000 EUR na podporu miest a obcí v príprave investičných balíčkov pre financovanie energetickej efektívnosti. V súčasnosti je tento druh podpory dôležitejší viac než inokedy!

Prihlásenie (check-in 9:50): TU

Ďalšie informácie:

WEBSITE

MORE INFORMATION

REGISTRATION