Events details

EUCF WEBINAR for CZECH MUNICIPALITIES on 12 March, 10-12am

The EUCF Webinar for Czech municipalities will take place on 12 March, from 10-12 a.m.

No registration needed.

MORE INFORMATION

***

Možnosti financování přípravy projektů udržitelné energetiky pro česká města a obce ukáže online seminář, který se bude konat 12. března 2021, od 10 do 12 hod. ENVIROS (EUCF národní expert) a SEMMO (EUCF komunikační partner) společně představí relativně novou iniciativu Evropské komise nazvanou European City Facility (EUCF).

Žadatelé mohou ve druhé výzvě otevřené od března do května 2021 získat finanční prostředky ve výši 60.000 eur na přípravu investičních plánů a koncepcí pro klimatické a energetické projekty. Obsah hodinového příspěvku k EUCF bude následující:

  • Podmínky 2. výzvy EUCF

  • Zkušenosti z historicky první výzvy projektu EUCF

  • Příprava a podání projektové žádosti ve 2. výzvě – obsah a náležitosti žádosti, seznámení se s online platformou k podávání žádostí

Druhá část webináře je věnována právním souvislostem energetických projektů v obcích. Zástupci kanceláře Frank Bold Advokáti si připravili shrnutí současné legislativy a jejích dopadů na obce, návod jak nastavit provozní model pro komunitní energetiku a závěrem informaci o příležitostech Modernizačního fondu.

Technické a organizační zázemí webináře poskytla Národní síť Zdravých měst ČR. Připojit k webináři je možné jedním klikem v den konání akce/ check-in od 9:50 /

Videopozvánka na akci na webu NSZM: https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/udrzitelna-energetika-finance-a-prilezitosti-pro-mesta