Events details

EUCF Webinar in the Netherlands on 2 September at 10.30

De European City Facility (EUCF) ziet gemeenten en lokale autoriteiten als de drijvende kracht achter een duurzame energietransitie. De EUCF is opgericht door steden voor steden en is opgezet in het kader van Horizon 2020. Het initiatief omvat een financiële steun van € 60.000,- voor lokale autoriteiten om investeringsconcepten te ontwikkelen met betrekking tot hun klimaat- en energie-actieplannen. Succesvolle aanvragers ontvangen een vast bedrag om hun investeringsconcepten te ontwikkelen.

Behalve een vast bedrag biedt de EUCF gemeenten de nodige ondersteuning om investeringsconcepten te ontwikkelen die bijdragen aan de versnelling van de energietransitie. Met deze steun wil het EUCF-plan duurzame energieprojecten bij lokale autoriteiten in heel Europa aanmoedigen.

Webinar: Nederlandse uitleg over toegankelijkheid financiële steun van EUCF

Op woensdag 2 september organiseren wij als partner van dit project een webinar om het EUCF-project nader te introduceren aan de Nederlandse lokale overheden. Tevens wordt er meer toelichting gegeven op het aanvraagproces. Het webinar begint om 10.30 uur en duurt tot uiterlijk 11.45 uur. Aan het einde van het webinar is er kort gelegenheid om vragen te stellen. Indien er niet voldoende tijd is om alle vragen te beantwoorden, zullen deze per mail alsnog worden beantwoord na het webinar.

Het webinar zal georganiseerd worden via Teams. Om deel te nemen dient u zich vooraf aan te melden. Aanmelden doet u via de blauwe button hieronder. Op 2 september ontvangt u om 9.30 uur de link voor deelname aan deze sessie.

REGISTER HERE

MORE INFORMATION