Events details

Denmark: Webinar on EUCF 2nd call (22 April, 10h00 - 11h30 am)

***Danish below***

Register for the Webinar: The EUCF initiative in detail.

The webinar to launch the second call for EUCF grants in Denmark will take place on 22th April 2021 at 10-11:30 am. Don't miss out on this opportunity to boost your sustainable energy plan!

Union of Baltic Cities is the National Network for the dissemination of the initiative in Denmark and EC Network is the country expert.

If you want to know more about the possibility of applying for funding to develop an investment concept and how the EUCF can help you develop such one, do not miss this webinar.

The EUCF offers a lumpsum financial aid (€ 60,000), training and technical assistance, to support cities, municipalities and groups of municipalities in the development of solid investment plans in efficiency initiatives. energy and renewable energy. The deadline to apply for these funds is May 31, 2021.

Discover this initiative to support your sustainable energy plans and projects!

REGISTER NOW via this link!

 

This webinar is specifically aimed at local entities; cities, municipalities and their groups.

As something new, in the second call, there is an opportunity for public organizations working across municipalities to apply for an EUCF grant. This and other changes in the application criteria will be explained at the webinar.

---

Tilmeld dig webinaret: ”EU City Facility”/EUCF-initiativet i detaljer.

Webinaret handler om den anden indkaldelse af EUCF-tilskud i Danmark og finder sted den 22. april 2021 kl. 10-11:30. Gå ikke glip af denne mulighed for at sætte skub i implementeringen af jeres bæredygtige energiplan!

Union of Baltic Cities er det nationale netværk for formidling af initiativet i Danmark, og EC Network er dansk landeoperatør.

EUCF tilbyder en engangsstøtte (60.000 €) til at hjælpe byer/kommuner og grupper af kommuner i udviklingen af ​​solide investeringsplaner indenfor effektivisering og vedvarende energi. Fristen for at søge disse midler i den anden ansøgningsrunde er 31. maj 2021.

Hvis I vil vide mere om muligheden for at ansøge midler til at udvikle et investeringskoncept og hvordan EUCF kan hjælpe jer med at udvikle et sådant, må I ikke gå glip af dette webinar.

REGISTRER NU via dette link!

 

Webinaret er specifikt rettet mod lokale aktører; byer, kommuner og deres grupper.

Som noget nyt er der i anden indkaldelse mulighed for at offentlige organisationer, der arbejder på tværs af kommuner, har mulighed for ansøge om en EUCF bevilling. Dette og andre ændringer i ansøgningskriterier vil blive forklaret på webinaret.